Objednávka VIN značenia

Záväzná objednávka na označenie auto-skiel VIN
  • Po objednávke budete kontaktovaný pre upresnenie si miesta, dátumu a času vykonania označenia všetkých skiel Vášho automobilu VIN kódom.
  • Všetky uvedené údaje sú dôverné. Údaje budú použité výhradne pre účely dodania služieb.
    IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR.
  • Označenie na 6 skiel - 69.90 €